Παγκόσμια Ήμερα Υγροτόπων 2/2/2021

Στις 2 Φεβρουαρίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων.
Το 1971 υπογράφηκε στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν η διεθνής σύμβαση για την προστασία των υγροτόπων. Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση Ραμσάρ το 1974 και ενέταξε στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας 10 υγροτόπους: το Δέλτα Έβρου, τις λίμνες Βιστωνίδα- Ισμαρίδα, τη λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος και τις λιμνοθάλασσες Θράκης, το Δέλτα Νέστου, τη λίμνη Κερκίνη, τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, το Δέλτα Αξιού- Λουδία- Αλιάκμονα και Αλυκής Κίτρους, τις λίμνες μικρή και μεγάλη Πρέσπα, τον Αμβρακικό κόλπο, τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου Αιτωλικού και το δάσος Στροφυλιάς- λιμνοθάλασσα Κοτύχι
Οι υγρότοποι αποτελούν ένα πολύτιμο κομμάτι της βιοποικιλότητας. Το πόσο σημαντική είναι η παρουσία των υγροτόπων για την επιβίωση εκατομμυρίων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας είναι εμφανής σε όλους. Δυστυχώς έχουν συρρικνωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο παραμένουν θύλακες άγριας ζωής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το 1991, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, γνωστό ως ΕΚΒΥ, ξεκίνησε την απογραφή των ελληνικών υγροτόπων, η οποία ολοκληρώθηκε το 1994.
Η εναρμόνιση της Ελλάδας με τους νόμους που διέπουν την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιούργησε τα Εθνικά Πάρκα και οριοθετήθηκαν περιοχές Natura σε όλη τη χώρα.
Δυστυχώς σήμερα οι υγρότοποι απειλούνται περισσότερο από ποτέ, κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες και επεμβάσεις. Είναι απειλούμενα οικοσυστήματα και θεωρούνται σημαντικές ασπίδες απέναντι στην αλλαγή του κλίματος. Απειλούνται κυρίως από την υπεράντληση των υδάτων, τη ρύπανση από υγρά και στερεά απόβλητα και από συνθετικές χημικές ουσίες, τις αποξηράνσεις, τις καταπατήσεις και καταστροφές φυσικής βλάστησης. Ιδιαίτερη είναι η σημασία τους για τα είδη της ορνιθοπανίδας, καθώς αποτελούν σταθμούς ξεκούρασης, καταφυγίου και τροφής, τόπους διαχείμασης και αναπαραγωγής για τα πουλιά. Συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των υπόγειων νερών, βοηθούν στην βελτιστοποίηση της ποιότητας του νερού ενώ παγιδεύουν τα φερτά υλικά.

Σύμφωνα λοιπόν με τη Συνθήκη Ραμσάρ: «Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη γενικώς, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μονίμως ή προσωρινώς κατακλυσμένες με νερό, το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό». Οι υγρότοποι διαχωρίζονται σε «διεθνούς» και «εθνικής» σημασίας.
Διεθνούς σημασίας χαρακτηρίζεται ένας υγρότοπος όταν φιλοξενεί τουλάχιστον το 1% του μεταναστευτικού πληθυσμού από ένα υδρόβιο είδος, φτάνει ο αριθμός αυτός να μην είναι μικρότερος από 100 άτομα. Επίσης φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό ζώων και φυτών που έχουν χαρακτηριστεί ως είδη υπό εξαφάνιση.

Υγρότοπος εθνικής σημασίας χαρακτηρίζεται αυτός στον οποίον σταματούν εκεί τουλάχιστον 5.000 υδρόβια πουλιά

Το Trace Your Eco προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες στις εκδρομές που πραγματοποιεί σε υγροτόπους (λίμνη Κερκίνη- λίμνη Βόλβη- Αμβρακικός) καθώς και με εθελοντικές δράσεις που διοργανώνει σε συνεργασία με τους φορείς των Εθνικών Πάρκων με καθαρισμούς αλλά και με ενημερώσεις για την σημασία και την επιβίωση εκατομμυρίων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.

Αυτήν την πανέμορφη άγρια φύση ας προσπαθήσουμε να την προστατεύσουμε!

Ευχαριστούμε τον κύριο Μάριο Δαδούδη για την παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού https://dadoudis.com/