Βαθμός δυσκολίας

Ο Βαθμός δυσκολίας πεζοπορίας παρουσιάζεται στον πίνακα. Το επίπεδο δυσκολίας επηρεάζεται από την φυσική κατάσταση, τις συνθήκες και τον εξοπλισμό σας.

Μπάρα Επιλογής

Αστέρια

Επίπεδο Δυσκολίας

Επεξήγηση

Κατηγορία

Αφορά

Ειδικός εξοπλισμός

1

0,5

Πολύ έυκολο

0

Οποιαδήποτε φυσική κατάσταση

Βασικός εξοπλισμός

2

1

Very easy

Αρκετά εύκολο

0

Οποιαδήποτε φυσική κατάσταση

Βασικός εξοπλισμός

3

1,5

Easy

Εύκολο

Α

Κανονική φυσική κατάσταση

Βασικός εξοπλισμός

4

2

Moderate

Σχετικά εύκολο

Α+

Καλή φυσική κατάσταση

Βασικός εξοπλισμός

5

2,5

Moderate

Μέτριας δυσκολίας

Β

Αρκετά καλή φυσική κατάσταση

Βασικός εξοπλισμός

6

3

Somewhat hard

Με αρκετές δυσκολίες

Β+

Πολύ καλή φυσική κατάσταση

Έξτρα εξοπλισμός

7

3,5

Hard

Δύσκολο

Γ

Εξαιρετικά καλή φυσική κατάσταση

Έξτρα εξοπλισμός

8

4

Hard

Δύσκολο – Ειδικές Συνθήκες

Γ+

Εξαιρετικά καλή φυσική κατάσταση

Έξτρα εξοπλισμός

9

4,5

Very Hard

Πολύ δύσκολο – Ειδικές Συνθήκες

Δ

Αφορά μόνο επαγγελματίες

Έξτρα εξοπλισμός

10

5

Extreme

Extreme – Ειδικές Συνθήκες

Δ+

Αφορά μόνο επαγγελματίες

Έξτρα εξοπλισμός